Företaget

Advokatbyrå Kurre Ab har grundats år 2006*. Byrån är belägen i Ekenäs, Raseborg på Ystadsgatan 10. Vi betjänar i huvudsak privata personer men även föreningar, bostadsaktiebolag och mindre företag.

Vi arbetar på svenska och finska.

Vi vill erbjuda våra klienter praktiska, innovativa och ändamålsenliga lösningar. Vi strävar efter att ge klienten information om vilka alternativ som står till buds och hur dessa påverkar klienten på ett lättbegripligt sätt.

I vårt arbete beaktar vi både juridiska och ekonomiska aspekter – vi anser att ingendera av aspekterna bör förbises då en optimal lösning eftersträvas.

Vi vill att klientförhållandet och uppdraget ska bygga på ett ömsesidigt förtroende. I vår verksamhet eftersträvar vi en öppen dialog. Vi bidrar genom att alltid handla i förtroende och genom att ge kunden aktuell och lättbegriplig information om de olika aspekterna som påverkar ärendet. Samtidigt förväntar vi oss att klienten ger oss den information han eller hon har och upplyser oss om eventuella ändringar som gäller den informationen. På det sättet tror vi att vi kan uppnå ett för klienten ändamålsenligt och kostnadseffektivt resultat.

Byråns advokater är medlemmar i Finlands Advokatförbund och följer dess regler. Reglerna finns på adressen https://asianajajaliitto.fi/sv/.

*Byrån blev ett aktiebolag år 2018, före det var bolagsformen kommanditbolag och enskild näringsidkare.

Disclaimer

Informationen på Advokatbyrå Kurre Ab:s sidor är endast av informativ karaktär. Informationen bör inte betraktas utgöra juridisk eller annan rådgivning. Vi ansvarar inte för åtgärder som har vidtagits på basis av information på dessa sidor.