Företaget

Advokatbyrå Kurre Ab har grundats år 2006*. Byrån är belägen i Ekenäs, Raseborg på Ystadsgatan 12. Vi betjänar i huvudsak privata personer men även föreningar, bostadsaktiebolag och mindre företag.

Vi arbetar på svenska och finska.

Byråns advokater är medlemmar i Finlands Advokatförbund och följer dess regler. Reglerna finns på adressen https://asianajajaliitto.fi/sv/.

*Byrån blev ett aktiebolag år 2018, före det var bolagsformen kommanditbolag och enskild näringsidkare.