Juridisk expertis med lokal prägel

Advokatbyrå Kurre Ab är belägen på Ystadsgatan 10 i centrum av Ekenäs. Vi fokuserar främst på familje- och arvsrätt, fastighetsrätt, straffrätt samt konfliktlösning och rättegångar.

Tveka inte att kontakta oss i såväl små som stora bekymmer, vi hjälper dig gärna!

Familje- och arvsrätt

Vi hjälper dig i frågor som gäller äktenskap, samboende, förhållandet mellan föräldrar och barn samt arvsrätt.

Förmögenhets- och fastighetsrätt

Vi hjälper dig i frågor som gäller egendom och fastigheter. Detta kan innefatta bland annat olika typer av avtal, gåvobrev och lagfartsansökningar.

Konflikter, tviste- och brottmål

Vi hjälper dig då du hamnar i en konflikt samt då ditt ärende prövas i domstol.

Om oss

En lämplig blandning av erfarenhet, kunskap och välvillighet. Läs mer om oss som jobbar på byrån.

Foto: Kjell Svenskberg