Barnrättsliga ärenden

Vi biträder i frågor som gäller bland annat underhållsbidrag, umgängesrätt och vårdnad om barn.

”Syftet med vårdnaden om barn är att trygga en balanserad utveckling och välfärd för barnet enligt dess individuella behov och önskemål.”

Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt (8.4.1983/361)