Personal

En lämplig blandning av erfarenhet, kunskap och välvillighet.

Foto: Kjell Svenskberg

Kurt Sjöblom

Advokat, VH, ägare

Tel. +358 (0)50 511 4135
kurt.sjoblom@advokatkurre.fi

Efter över 20 år i branschen grundade jag en egen advokatbyrå år 2006.

Jag har således en mångårig erfarenhet av det jag kallar ”småstadsjuridik”, det vill säga främst familje- och arvsrätt, fastighetsrätt samt domstolsärenden.
Jag fungerar även regelbundet som boutrednings- och skiftesman.

Jag företräder regelbundet parter i domstolsärenden.

Helsingfors universitet, juris kandidat, 1980
Vicehäradshövding, 1983
Advokat, 2000


Foto: Kjell Svenskberg

Sofia Sjöblom

Advokat

Tel. +358 (0)45 239 2699
sofia.sjoblom@advokatkurre.fi

Jag började arbeta som jurist vid Advokatbyrå Kurre Ab i augusti 2019. Före det arbetade jag som jurist och gruppförman på en advokatbyrå i Helsingfors, där jag huvudsakligen arbetade med offentliga upphandlingar, förvaltningsrättsliga ärenden och arbetsrätt. Jag höll även juridiska utbildningar.

Jag har även arbetserfarenhet från bland annat Skatteförvaltningen och Marknadsdomstolen.

Åbo Akademi, rättsnotarie, 2014
Turun yliopisto, juris magister, 2016
Advokat, 2020


Agneta Waxlax

EM, juridisk assistent

agneta.waxlax@advokatkurre.fi

Jag började arbeta vid Advokatbyrå Kurre Ab år 2012. Jag sköter byråns administration och ekonomi samt assisterar i olika ärenden .

Åbo Akademi, ekonomie magister, 1998