Förmögenhetsrättsliga ärenden och fastighetsjuridik

Vi biträder bland annat i frågor som gäller arrende-, lego- och hyresavtal samt avtal om delning av fastighetsbesittning.

Vi hjälper också i frågor som gäller lagfart och andra inskrivningsärenden.

Vi uppgör olika typer av avtal, bland annat gåvo- och köpebrev, och hjälper i skatte- och arvsrättsliga frågor i anknytning till dessa.

”Det sägs att det enda som är konstant är förändring – genom att förutse och planera är det oftast lättare att uppnå lösningar som är ändamålsenliga för alla inblandade parter.