Varallisuus- ja kiinteistöoikeudelliset asiat

Avustamme muun muassa maavuokra- ja vuokrasopimuksia, kiinteistön hallinnan jakamista ja lainhuutoa sekä muita kirjaamisasioita koskevissa asioissa.

Laadimme myös erityyppisiä sopimuksia, lahja- ja kauppakirjoja. Perheen sisäisissä järjestelyissä huomioimme luonnollisesti myös sopimuksiin ja järjestelyihin liittyvät vero- ja jäämistöoikeudelliset kysymykset.

”Sanotaan, että ainoa pysyvä asia on muutos – varautumalla ja suunnittelemalla on yleensä helpompi saavuttaa ratkaisu, joka on tarkoituksenmukainen kaikkien perheenjäsenten näkökulmasta.”