Vero-oikeudelliset asiat

Avustamme muun muassa perintö- ja lahjaveroa koskevissa asioissa ja niihin liittyvässä verosuunnittelussa sekä perintöveron verojärjestelyissä.

Avustamme myös luovutusvoittoveroa koskevissa kysymyksissä.

”Huomioimalla verotukseen liittyvät kysymykset ajoissa voit välttyä myöhemmiltä yllätyksiltä.”