Perhe- ja jäämistöoikeus

Jäämistöoikeudelliset asiat

Avustamme muun muassa perinnönjakoon, perunkirjoituksiin ja testamentteihin liittyvissä asioissa.

Avustamme lisäksi kuolinpesän selvityksessä ja jaossa sekä toimimme käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana.

Henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus. Perintöverotus toimitetaan perukirjan perusteella, perukirjalla on kuitenkin pidempiaikaisia vaikutuksia sen vaikuttaessa vuosienkin jälkeen esimerkiksi kuolinpesän omaisuuttaa myytäessä.

Perheoikeudelliset asiat

Avustamme muun muassa omaisuuden osituksissa avioeron seurauksena sekä entisten avopuolisoiden kesken laadittuihin ositussopimuksiin liittyvissä asioissa.

Laadimme myös avioehtosopimuksia ja edunvalvontavaltuutuksia sekä avustamme näihin liittyvissä kysymyksissä.

Antamalla laadittavaksi edunvalvontavaltuutuksen voi itse vaikuttaa siihen, kuinka omat yksityiset asiasi hoituvat, jos itse tulet kykenemättömäksi hoitamaaan niitä – tämä koskee kaikkia, ikään katsomatta.