Yritys

Asianajotoimisto Kurre Oy on perustettu vuonna 2006*. Toimisto sijaitsee Tammisaaressa, Raaseporissa osoitteessa Ystadinkatu 10. Palvelemme pääasiassa yksityishenkilöitä mutta myös yhdistyksiä, asunto-osakeyhtiöitä ja pienyrityksiä.  

Palvelemme suomeksi ja ruotsiksi.

Haluamme tarjota asiakkaillemme käytännöllisiä, innovatiivisia ja tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. Pyrimme antamaan asiakkaillemme helposti ymmärrettävissä olevaa tietoa eri vaihtoehdoista ja näiden vaikutuksista.

Pidämme tärkeänä sekä juridisten että taloudellisten seikkojen huomioimista – meistä kumpaakaan aspektia ei tule jättää huomioimatta optimaalista ratkaisua tavoiteltaessa.

Haluamme, että asiakassuhde ja toimeksianto perustuu molemminpuoliseen luottamukseen. Pyrimme ylläpitämään avointa vuoropuhelua. Edistämme tätä omassa toiminnassamme asioiden luottamuksellisella hoitamisella ja antamalla asiakkaalle ajankohtaista ja helposti ymmärrettävissä olevaa tietoa asioista, jotka vaikuttavat toimeksiantoon. Samalla tavalla odotamme, että asiakas antaa meille tiedossaan olevan tiedon ja kertoo meille aina mahdollisista muutoksista. Tällä tavalla koemme, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta palvelua.

Toimiston asianajajat ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä ja noudattavat liiton sääntöjä. Säännöt löydät osoitteesta https://asianajajaliitto.fi.

*Toimiston yhiömuoto muutettiin osakeyhtiöksi vuonna 2018. Sitä ennen toimisto toimi kommandiittiyhtiönä ja yksityisenä elinkeinoharjoittajana.

Disclaimer

Asianajotoimisto Kurre Oy:n verkkosivuilla oleva tieto on sivuilla tiedottamistarkoituksessa. Sivuilla olevia tietoja ei tule tulkita oikeudellisena tai muuna neuvonantona. Emme vastaa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden sivujen tietojen perusteella.