Henkilötietojen käsittely

Asianajotoimisto Kurre Oy on Suomessa toimiva asianajotoimisto.

Henkilötietoja käsitellään toiminnan yhteydessä, muun muassa toimeksiantojen hoitamiseksi, toiminnan kehittämiseksi sekä rekrytoimiseksi. Suojelemme henkilötietojasi käsitellessämme niitä.

Tässä selosteessa kuvataan, miten ja missä tilanteissa henkilötietoja käsitellään sekä sinun oikeutesi rekisteröitynä.

Alla esitetään perusteet henkilötietojen käsittelylle. Sinun henkilötietojesi kohdalla käsittely riippuu siitä, missä roolissa asioit meillä. Voit olla asiakkaamme, asiakkaamme vastapuoli tai vierailija kotisivuillamme. Se, mitä henkilötietojasi käsittelemme, riippuu siten omasta roolistasi ja suhteestamme sinuun.

Henkilötietovastaava ja yhteystiedot

Henkilötietovastaava:

Asianajotoimisto Kurre Oy
Ystadinkatu 10 A 2
10600 Tammisaari
info@advokatkurre.fi

Yhteyshenkilö tietosuojakysymyksissä:

Asianajaja Kurt Sjöblom
kurt.sjoblom@advokatkurre.fi
+358 (0)50 511 4135

Käyttötarkoitus ja oikeudellinen peruste

Asianajotoimisto Kurre Oy käsittele henkilötietoja pääasiassa seuraaviin käyttötarkoituksiin ja seuraavin perustein:

I. Toimeksiantojen hoito

 • Toimeksiantojen hoitaminen. Tarvitsemme henkilötietoja pitääksemme yhteyttä sinuun, mahdollisiin vastapuoliisi ja heidän asiamiehiinsä, sekä arvioidaksemme ja käsitelläksemme toimeksiantoa sinulle parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Laskutuksen, maksujen ja perinnän hoitaminen. Käsittelemme henkilötietoja laskuttaaksemme ja käsitelläksemme maksujasi. Maksun puuttuessa perimme maksun itse tai annamme sen kolmannelle perittäväksi.
 • Asiakasvarojen käsittely. Jättäessäsi asiakasvaroja meidän säilytykseemme asiakasvarasi eivät saa mennä sekaisin omien varojemme kanssa. Säilytämme varasi eri pankkitilillä.
 • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. Asianajotoimisto Kurre Oy on velvollinen keräämään tietoa edistääkseen kyseisen toiminnan paljastumisen.
 • Esteellisyyden selvittäminen, asiakassuhteen ja toimeksiannon rekisteröiminen ja ylläpitäminen. Asianajotoimisto Kurre Oy:n toiminta on pitkälti säänneltyä. Velvollisuuksiimme kuuluu asiakkaan ja toimeksiannon rekisteröiminen sekä esteellisyyden selvittäminen.

Peruste: Asianajajia koskeva lainsäädäntö sekä Asianajajaliiton säännöt, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemistä koskeva lainsäädäntö, sopimussuhde sekä oikeutettu etu. Henkilötietojen toimeksiantokohtainen tarve vaihtelee.

II. Muut

 • Asianajotoimisto Kurre Oy:n tuotteiden, palveluiden, toiminnan, kotisivujen ja markkinoinnin kehittäminen. Pyrimme kehittämään palvelujamme siten, että ne ovat relevantteja ja ajanmukaisia. Kotisivuvierailuiden ja asiakkaanamme syntyvät henkilötiedot auttavat meitä saavuttamaan tavoitteemme tältä osin.
 • Toimittajasuhteiden hallinta.
 • Työhakemusten, työnhakija-arvioiden ja vastaavien tietojen hallinta.

Peruste: Suostumus, sopimussuhde ja oikeutettu etu.

Asianajotoimisto Kurre Oy on suorittanut edunvertailun sinun etujesi, sinun perusoikeutesi sekä meidän etujemme välillä käsittelyn perustuessa oikeutettuun etuun. Monissa yhteyksissä sinun ja meidän etumme ovat linjassa, tästä huolimatta olemme edunpunninnan perusteella rajoittaneet henkilötietojen käyttöä, säilytysaikoja ja käsittelyä sen mukaan, mikä on välttämätöntä tavoiteisiin nähden.

Käsittelyn kattavat henkilötietokategoriat

Käsittelyn kohteena olevat henkilötietokategoriat vaihtelevat rekisteröidyn mukaan. Henkilötietokategoriat ovat seuraavat:

 • Tekniset käyttäjätiedot
 • Toimeksiantotiedot
 • Perustavanlaatuiset (yhteys)tiedot ml. syntymäaika ja henkilötunnus.
 • Asiakastiedot
 • Maksutiedot
 • Tiedot mahdollisista asiakasvaroista
 • Markkinointiluvat ja -kiellot
 • Suostumukset
 • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiksi tarvittavat tiedot, jotka on lueteltu rahanpesun ja terrorismin ehkäisemiksi annetussa laissa.
 • Työhakemuksiin ja työsuhteisiin liittyvät tiedot.

Asianajotoimisto Kurre Oy:n käsittelemät henkilötiedot on rajattu siten, että käsittelemme vain asiassa välttämättömiä henkilötietoja käsittelyn tarkoitus huomioon ottaen.

Jotta Asianajotoimisto Kurre Oy kykenisi hoitamaan tehtävänsä soveltuvan lainsäädännön ja sopimusehtojen mukaisesti se tarvitsee tiettyjä henkilötietoja. Sinulla on oikeus kieltäytyä antamasta meille kyseisiä tietoja, mutta silloin emme myöskään pysty takaamaan, että pystymme toimittamaan tuotteitamme ja palveluitamme parhaalla mahdollisella tavalla, tai laisinkaan.

Emme voi hoitaa toimeksiantoa ellemme saa esteellisyyden selvittämiseksi, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiskesi tai muita välttämättömiä tietoja.

Asianajotoimisto Kurre Oy:n hyödyntämät lähteet

Asianajotoimisto Kurre Oy kerää henkilötietoja ensi kädessä sinulta sekä antamistasi asiakirjoista ottaessasi yhteyttä meihin. Lisäksi käsittelemme henkilötietojasi noudattaessamme rahanpesun ja terrorismin ehkäisemistä koskevaa lainsäädäntöä.

Henkilötietoja syntyy myös, mikäli lähetät viestin kotisivujemme kautta.

Monessa tapauksessa voimme säästää sinua vaivalta toimittaa meille tietoja hankkimalla tietoja kolmansilta osapuolilta (esim. pankilta, viranomaiselta, virallisesta rekisteristä ym.)

Palkkauksen yhteydessä Asianajotoimisto Kurre Oy voi hankkia työsuhteeseesi liittyvää tietoa referenssiltä, jonka olet ilmoittanut työhakemuksessasi.

Henkilötietojen vastaanottajakategoriat

Asianajotoimisto Kurre Oy käsittelee henkilötietojasi pääasiassa omassa organisaatiossaan ja omiin tarkoituksiinsa. Toimeksiantojen hoitaminen edellyttää kuitenkin, että annamme henkilötietosi tiedoksi kolmansille osapuolille. Toimeksiantoon liittyy usein yhteydenpitoa vastapuoleen, vastapuolen asiamieheen, asiantuntijoihin, pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin. Kaikille näille annamme pääsyn tietoihisi siltä osin kuin se on välttämätöntä.

Rahanpesun ja terrorismin ehkäisemisestä annetun lain mukaan Asianajotoimisto Kurre Oy on velvollinen ilmoittamaan tietoja poliisin rahanpesun selvittelykeskukselle tietyissä tilanteissa.

Säilytysaika

Asianajotoimisto Kurre Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on välttämätöntä niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Tämä vaihtelee riippuen henkilötietokategoriasta ja mihin tarkoitukseen ne on kerätty.

 • Tekniset tiedot: Verkkosivujen viestitoiminnon kautta saadut tiedot säilytetään WordPressissä 90 päivää.
 • Asiakassuhde ja toimeksianto: Asianajotoimisto Kurre Oy säilyttää toimeksiantojen yhteydessä saatuja henkilötietoja asianajajaliiton tai muiden sovellettavaksi tulevien ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Esteellisyyden säilyttämiseen liittyviä tietoja voidaan kuitenkin säilyttää pidempään, jotta pystymme selvittämään esteellisyyttä noudatettavaksi tulevan lainsäädännön mukaisesti. Maksuihin, laskuihin ja perintään liittyvät henkilötiedot säilytetään, kunnes maksu on suoritettu ja tämän jälkeen mahdollisten vaatimusten selvittämiseksi sekä kirjanpitolainsäädännön mukaisesti.
 • Rahanpesun ja terrorisin rahoittamisen ehkäisy: Rahanpesun ja terrorismin ehkäisemiseen liittyvät tiedot säilytetään 5 vuotta asiakassuhteen päättymisestä lain säännösten mukaisesti.
 • Muut säilytysajat: Edellä mainitun lisäksi Asianajotoimisto Kurre Oy noudat-taa sovellettavaksi tulevaa, säilytysaikoja koskevaa lainsäädäntöä, muun maussa kirjanpitolainsäädäntöä. Rekrytoinnin yhteydessä säilytysaika riippuu siitä, onko kyse hakuprosessista vai avoimesta hakemuksesta.

Hakuprosessin jälkeen säilytämme henkilötietoja vähintään vuoden, jotta pystymme olemaan yhteydessä hakijaan mahdollisen rekrytointitarpeen yhteydessä.

Henkilötietojen luovuttaminen ETA:n ulkopuolelle

Asianajotoimisto Kurre Oy käsittelee Sinun henkilötietojasi vain EU:n ja ETA:n sisällä.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi sekä niiden korjaamista ja poistamista, siltä osin kuin Asianajotoimisto Kurre Oy näitä käsittelee. Sinulla on myös oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Tämän lisäksi sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi siirtoa. Oikeuksien ulottuvuus määräytyy tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan lainsäädännön perusteella.

Pyyntö tai vaatimus esitetään kirjallisesti edellä mainitulle Asianajotoimisto Kurre Oy:n yhteyshenkilölle.

Asianajotoimisto Kurre Oy noudattaa asianajajia koskevaa lainsäädäntöä sekä asianajajaliiton ohjeita ja suosituksia, salassapitosäännöksiä sekä rahanpesun ja terrorismin ehkäisemisestä annettua lainsäädäntöä. Käytännössä tämä voi rajoittaa oikeuttasi saada tietää käsitelläänkö henkilötietojasi sekä pääsyäsi niihin.

Suostumukset

Tiettyjen henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi. Tällaisissa tilanteissa sinulla on oikeus peruttaa suostumuksesi.

Oikeus kannella valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus kannella Asianajotoimisto Kurre Oy:n henkilötietojen käsittelystä Tietosuojavaltuutetun toimistolle (www.tietosuoja.fi). Mikäli et asu Suomessa sinulla on oikeus kannella käsittelystä sille viranomaisella, joka valvoo henkilötietojen käsittelyä siinä maassa, jossa asut.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Asianajotoimisto Kurre Oy ei hyödynnä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.