Lasten oikeudet

Avustamme muun muassa elatusapuun, tapaamisoikeuteen ja lasten huoltajuuteen liittyvissä asioissa.

”Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti.”

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (8.4.1983/361)