Yleiset ehdot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Asianajotoimisto Kurre Oy:n asiakkailleen tarjoamiin palveluihin. Mikäli näiden yleisten sopimusehtojen ja asiakkaan kanssa sovitun välillä on ristiriita, sovelletaan viimeksi mainittua.

Toimeksiannon hoitaminen: Asiakas sopii toimeksiannosta aina Asianajotoimisto Kurre Oy:n kanssa, ei luonnollisen henkilön kanssa. Asianajotoimisto Kurre Oy:n omistajat ja henkilökunta eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa asiakkaalle, ellei toisin säädetä laissa.

Palvelut: Jokaisen toimeksiannon alussa sovitaan tavallisesti toimeksiantoon sisältyvistä palveluista sekä Asianajotoimisto Kurre Oy:n roolista. Toimeksiantoon sisältyvät palvelut voivat tämän jälkeen muuttua, laajentua tai vähentyä.

Asianajotoimisto Kurre Oy:n asiakkailleen tarjoamat juridiset palvelut perustuvat vain niihin tietoihin ja ohjeisiin, jotka on vastaanotettu kyseisen toimeksiannon yhteydessä eikä niitä tule käyttää muihin tarkoituksiin.

Palvelumme kattavat vain Suomea koskevan juridisen neuvonannon.

Jotta pystymme tarjoamaan tarkoituksenmukaista juridista neuvonantoa, edellytämme, että asiakas antaa meille kaiken toimeksiannon kannalta relevantin tiedon ja että asiakas informoi meitä, mikäli annettu tieto muuttuu.

Palkkio ja laskutus: Mikäli emme ole sopineet toisin, laskutamme käytetyn ajan mukaan. Palkkioarviomme on aina suuntaa antava ja se perustuu siihen tietoon, mikä oli saatavilla arviota annettaessa. Laskutamme 10 minuutin tarkkuudella. Vähimmäisveloitus toimeksiannosta on kuitenkin 62,00 €.

Laskun maksuaika on 14 päivää. Veloitamme korkolain mukaista viivästyskorkoa viivästyneistä maksuista.

Mikäli maksu jää saamatta, perimme maksun joko itse tai kolmannen osapuolen kautta.

Esteellisyys: Suoritamme aina sisäisen esteellisyystarkistuksen ennen toimeksiannon vastaanottamista. Esteellisyystarkistuksesta huolimatta voi syntyä tilanteita, jolloin emme voi edustaa asiakasta meneillään olevassa toimeksiannossa tai tulevassa toimeksiannossa. Näissä tilanteissa toimimme asianajotoimistoja koskevien sääntöjen mukaisesti.

Asiakkaiden tunnistaminen: Rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevasta lainsäädännöstä johtuen olemme velvollisia:

  • Tunnistamaan asiakkaamme, heidän edustajansa sekä todelliset edunsaajat.
  • Selvittämään varojen alkuperän (tietyissä tilanteissa).

Olemme velvollisia kieltäytymään ja keskeyttämään toimeksiannon sekä raportoimaan siitä noudattaen lainsäädäntöä ja Asianajajaliiton sääntöjä.

Henkilötiedot: Käsittelemme henkilötietoja lainsäädännön ja toimiston henkilötietoselosteen mukaisesti.

Immateriaaliset oikeudet ja salassapito: Tekijänoikeudet ja muut immateriaaliset oikeudet, jotka syntyvät toimeksiannon yhteydessä, kuuluvat meille. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus hyödyntää näitä siihen tarkoitukseen, johon toimeksianto kohdistuu. Käsittelemme kaiken meille annetun tiedon luottamuksellisesti ja hyvän asianajotavan mukaisesti.

Vastuunrajoitus: Emme vastaa mahdollisista vahingoista, jotka syntyvät, kun asiakkaalle annettua neuvoa tai asiakirjaa käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on alun perin tarkoitettu tai kun sitä hyödyntää muu kuin asiakas.

Toimeksiannon päättyminen: Meillä on oikeus päättää toimeksianto, mikäli asiakas ei maksa laskuaan eräpäivään mennessä.

Asianajajia koskevien sääntöjen mukaan meillä on tietyissä tilanteissa oikeus tai velvollisuus päättää toimeksianto. Toimeksiannon päättämistä tällä perusteella ei katsota sopimusrikkomukseksi.

Toimeksiannon päättymisen yhteydessä asiakas on velvollinen maksamaan palkkion toimeksiannon päättymiseen saakka.