Den allmänna informationsskyldigheten

Advokatbyrå Kurre Ab erbjuder advokattjänster.

Advokatbyrå Kurre Ab:s kontaktuppgifter är:

Advokatbyrå Kurre Ab
Ystadsgatan 10 A 2, 10600 Ekenäs
Tel. 050 511 4135
www.advokatkurre.fi
info@advokatkurre.fi

Vår fakturering baserar sig i huvudsak på en timtaxa. Utförligare information om våra priser finns på adressen www.advokatkurre.fi. Vi fakturerar i regel då uppdraget slutförts. Betalningsvillkor är 14 dagar. Fakturan skickas i regel per post eller per e-post.

Då uppdraget mellan byrån och konsumenten är ett så kallat avtal om distansförsäljning har konsumenten då vissa förutsättningar uppfylls rätt att ångra sin beställning inom 14 dagar från att konsumenten mottagit bekräftelsen för uppdraget. Denna ångerrätt baserar sig på konsumentskyddslagens 6 kap. 15 §.

Advokatbyrå Kurre Ab är införd i handelsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen.

Advokatbyrå Kurre Ab:s FO-nummer är 2291364–4. Byråns mervärdesskattenummer är FI22913644.

Advokaterna vid Advokatbyrå Kurre Ab är registrerade i Finlands Advokatförbunds advokatförteckning. De har tilldelats yrkesbeteckningen ”advokat” i Finland och övervakande myndighet är:

Finlands Advokatförbund
PB 194 (Simonsgatan 12 B 16), 00100 Helsingfors
tfn (09) 6866 120, fax (09) 6866 1299
info@asianajajaliitto.fi
www.asianajajaliitto.fi

Advokatbyrå Kurre Ab har med tanke på eventuella egendomsskador en ansvarsförsäkring i enlighet med Finlands Advokatförbunds anvisningar om ansvarsförsäkringar. Försäkringsgivarens kontaktuppgifter är:

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
Kyllikkiporten 2, Helsingfors
Postadress: 00017 Fennia
Telefon (växel): 010 5031