Yleinen tiedonantovelvollisuus

Asianajopalveluita koskeva yleinen tiedonantovelvollisuus

Asianajotoimisto Kurre Oy:n yhteystiedot:

Asianajotoimisto Kurre Oy
Ystadinkatu 10 A 2, 10600 Tammisaari
Puh. 050 511 4135
www.advokatkurre.fi
info@advokatkurre.fi

Laskutuksemme perustuu pääasiassa tuntiveloitukseen. Yksityiskohtaisemmat tiedot laskutuksestamme löydät osoitteessa www.advokakurre.fi.

Lähetämme yleensä laskun kun toimeksianto on päättynyt. Maksuaika on 14 päivää. Lasku lähetetään pääasiassa postitse tai sähköpostitse.

Toimiston ja asiakkaan välisen toimeksiannon perustuessa niin sanottuun etämyyntiä koskevaan sopimukseen, kuluttajalla on tietyin edellytyksin oikeus peruuttaa toimeksianto 14 päivän kuluessa siitä, että kuluttaja on vastanottanut toimeksiantovahvistuksen. Peruutusoikeus perustuu kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:ään.

Asianajotoimisto Kurre Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Asianajotoimisto Kurre Oy:n Y-tunnus on 2291364-4. Toimiston arvonlisäveronumero on FI22913644.

Asianajotoimisto Kurre Oy:n asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä ”asianajaja” –ammattinimike on annettu Suomessa. Asianajotoimisto Kurre Oy:n asianajajia valvova viranomainen on

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B 16), 00100 Helsinki
puh (09) 6866 120, faksi (09) 6866 1299
info@asianajajaliitto.fi
www.asianajajaliitto.fi

Asianajotoimisto Kurre Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen vastuuvakuutus varallisuusvahingon varalle.

Vakuutuksenantajan yhteystiedot ovat:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Kyllikinportti 2, Helsinki
Postiosoite: 00017 Fennia
Puhelin (vaihde): 010 5031