Välkommen till
Advokatbyrå Kurt Sjöblom

Advokatbyrån sköter främst "småstadsjuridik".


Byrån fokuserar sig på

  • allmän juridik
  • familje- och arvsrätt samt fastighetsrätt
  • straffrätt
  • konfliktlösning och rättegångar


Byrån sköter även ärenden i vilka allmän rättshjälp beviljas.


Tveka inte att kontakta mig - advokaten med det sociala hjärtat!
Copyright © 2006 Advokatbyrå - Asianajotoimisto KURT SJÖBLOM