Pris

Prissättning

Vår timdebitering är 161,20-248 €/timme (inkl. moms) beroende på ärendets art och omfattning.

Vi fakturerar extra utgifter separat, som till exempel myndighetsavgifter, avgifter för handlingar. Vi fakturerar även extra för särskilt krävande uppdrag.

Vi följer Finlands Advokatförbunds allmänna anvisningar om arvoden.

Kontakta oss, så kan vi diskutera uppdraget mer i detalj. Utgående från uppgifterna du ger kan vi även uppskatta priset.

Rättsskyddsförsäkring

Det är möjligt att du har en rättsskyddsförsäkring. Rättsskyddsförsäkringen täcker kostnaderna i en tvist till det belopp som framgår av försäkringsvillkoren.

Rättsskyddsförsäkringen ingår ofta i en annan försäkring såsom hemförsäkringen eller bilens kaskoförsäkring.

I samband med ett uppdrag diskuterar vi med dig om din rättsskyddsförsäkring täcker kostnaderna. Dessutom hjälper vi dig att ansöka om rättsskyddsförmån och söka ersättning från försäkringsbolaget.

Allmän rättshjälp

Vi sköter även ärenden där klienten är berättigad till allmän rättshjälp.

*Länk till extern webbsida. Advokatbyrå Kurre Ab ansvarar inte för informationen och dess riktighet.